ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

 

Η Εστία Ναυτικών ιδρύθηκε το 1973 και άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1977 για την προαγωγή της Οικονομικής ,Πνευματικής και Κοινωνικής κτάστασης των Ελλήνων Ναυτικών.

 

Στόχοι - Σκοπός ιδρύσεως

 

  • Η παροχή προσωρινής διαμονής στους ευρισκομένους μακράν των οικιών των Ναυτικών.
  • Παροχή δωρεάν Νομικών συμβουλών.
  • Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων στα παιδιά Ναυτικών , φοιτητές , που σπουδάζουν στα Ανώτατα ιδρύματα της χώρας.
  • Χορήγηση Γαμηλίων Δώρων στις κόρες των Ναυτικών , που παντρεύονται.
  • Χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων στους έχοντες ανάγκη Ναυτικούς και στίς Οικογένειες των.
  • Η αντιμετώπιση των δαπανών παλιννοστήσεως των εγκαταλειπομένων εις την αλλοδαπή μεμονομένων Ναυτικών ή πληρωμάτων , των Ελληνικών ή συμβεβλημένως ασφαλιστικών με το Ν.Α.Τ. και η παροχή Οικονομικής , Δικαστηριακής ή άλλης φύσεως συμπαραστάσεως.
  • Η σε εξαιρετικές περιπτώσεις οικονομική   ενίσχυση των Επαγγελματικών σωματείων των Ναυτικών.ΝΩΝΑς

 

Επίσης

 

Έχει συσταθεί Γραφέιο για την εξυπηρέτηση των Ναυτικών στα συνταξιοδοτικά τους Θέματα

 

Πόροι

Οι πόροι της Εστίας Ναυτικών καθορίζονταιμε μηνιαία εισφορά των Ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία ή συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το Ν.Α.Τ. , οιασδήποτε κατηγορίας ή χωρητικότητας , ανερχόμενη σε 0,35% του βασικού μισθού τους.

Επίσης σε μηνιαία εισφορά των πλοιοκτητών πλοίων με Ελληνική σημαία ασφαλιστικώς με το Ν.Α.Τ. για τους επ΄ αυτών υπηρετούντας ώς πλήρωμα Ναυτικούς , ανερχόμενη στο 0,18% του βασικού μισθού τους .

Οι παραπάνω εισφορές εισπράτονται από το Ν.Α.Τ.

 


 


Επικοινωνία
Τηλ. +30 210 4178993
Fax. +30 210 4113029

Email info@estian.gr

Ο ΚΑΙΡΟΣ